Γιαγκάλης Γεώργιος Κ. ‘Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος 1, 2008): 472–478. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2655.