Κ. Π. Μ. ‘Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 3 (Ιανουάριος 1, 1982): 249–251. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2670.