Ρούκουνας Εμμανουήλ. ‘Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος 1, 2004): 351–353. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2675.