Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία. ‘Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος 1, 2004): 354–359. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2676.