Δραγούμης Μάρκος Φ. ‘Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος 1, 2004): 360–364. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2677.