Δραγούμης Μάρκος Φ. ‘Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 18 (Ιούλιος 1, 2014): 11–12. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2683.