Καμούζης Δημήτρης. ‘Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 19 (Ιούλιος 1, 2015): 115–134. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 14, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2703.