Καμούζης Δημήτρης. ‘Εισαγωγή’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 19 (Ιούλιος 1, 2015): 155–157. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2705.