1.
Χασιώτης ΙΚ. Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριείς. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];17:11-26. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2383