1.
Λαμψίδης Ο. Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Οκτώβριος 2009 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];16:25-54. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2384