1.
Λαμψίδης Ο. Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Οκτώβριος 2009 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];16:55-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2386