1.
Καμούζης Δ. Από "Σωτήρας της φυλής", "ευεργετής των Τούρκων": Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];17:151-93. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2395