1.
Τσούργιαννη Δ. Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Οκτώβριος 2009 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];16:379-403. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2401