1.
Λαμψίδης Ο. Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Οκτώβριος 2009 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];16:421-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2403