1.
Γαβριήλ ΑΓ. Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Οκτώβριος 2009 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];16:435-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2405