1.
Ρεβυθιάδου Α, Σπυρόπουλος Β, Κακαρίκος Κ. Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];17:217-76. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2406