1.
Ανεστίδης ΣΘ. Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];17:349-52. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2408