1.
Ναυπλιώτης Α. Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];17:343-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2410