1.
Κιτρομηλίδης ΠΜ. Η σημασία του μέλλοντος της πολιτικής ρωμιοσύνης. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];17:321-3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2413