1.
Πίσσης Ν. Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2011 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];17:327-34. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2414