1.
Μπούρα Κ. Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1983 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];4:69-85. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2417