1.
Μουρέλος ΓΓ. Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1983 [παρατίθεται 4 Οκτώβριος 2022];4:211-76. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2421