1.
Μαμώνη Κ. Ο Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως: Ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική εκστρατεία (από το αρχείο Κ.Μισαηλίδη). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1983 [παρατίθεται 24 Σεπτέμβριος 2022];4:277-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2422