1.
Σολομωνίδου Β. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1983 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];4:351-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2425