1.
Κόλλια Ε. Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];11:45-83. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2428