1.
Γκιολές Ν. Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];11:93-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2430