1.
Κισκήρα Κ. Το περιοδικό missionary herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];11:119-23. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2432