1.
Λαμψίδης Ο. Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];11:393-402. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2443