1.
Στάθη Π. Uyrgur Kocabasoglu,Kendi belgeleriyle Anadolu’daki Amerika.19.yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους]. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];11:402-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2444