1.
Χαλκιά Ε. Πρόγραμμα συλλογής υλικού προφορικής παράδοσης της Ίμβρου. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];11:427-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2449