1.
Παχτικός ΓΔ, Κόκκινος ΔΜ. Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1995 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];11:433-54. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2451