1.
Χανιώτης Ά. Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1997 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];12:13-29. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2453