1.
Χανιώτης Ά. Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1997 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];12:283-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2466