1.
Ανεστίδης ΣΘ. Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1997 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];12:293-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2470