1.
Ανεστίδης ΣΘ. Richard Clogg, Antolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th centuries. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1997 [παρατίθεται 5 Οκτώβριος 2022];12:294-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2471