1.
Χαλκιά Ε. Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1993 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];10:289-325. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2482