1.
Κιτρομηλίδης ΠΜ. Sonia P. Anderson, An english consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1993 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];10:379-81. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2485