1.
Στασινοπούλου Μ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1993 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];10:381-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2486