1.
Μαμώνη Κ. Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Γ’ σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1986 [παρατίθεται 24 Σεπτέμβριος 2022];6:155-22. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2491