1.
Κοσμόπουλος ΜΒ. Η αρχαιολογία της Μικράς Ασίας και η βρετανική αρχαιολογική σχολή Αθηνών. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1986 [παρατίθεται 7 Οκτώβριος 2022];6:323-49. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2496