1.
Γκιολές Ν. A. Bryer και D. Winfield, The Byzantine monuments and topography of the Pontos. Χάρτες και σχέδια του R. Anderson, σκίτσα της Jane Winfield. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1986 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];6:415-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2500