1.
Σαββίδης ΑΓ. Florin Marinescu, Etude genealogique sur la famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1986 [παρατίθεται 4 Οκτώβριος 2022];6:419-21. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2501