1.
Βολανάκης ΙΗ. Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 1 Οκτώβριος 2022];13:11-64. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2523