1.
Χαλκιά Ε. Το Μετόχι της μονής Κουτλουμουσίου στην Ίμβρο: Πρώτη προσέγγιση. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];13:65-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2524