1.
Πλεμμένος ΙΓ. Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 7 Οκτώβριος 2022];13:97-110. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2525