1.
Κιτρομηλίδης ΠΜ. Για την ελληνική μετάφραση του έργου του Σπύρου Βρυώνη. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];13:373-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2536