1.
Μαμώνη Κ, Ιστικοπούλου Λ. Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2004 [παρατίθεται 1 Φεβρουάριος 2023];14:67-112. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2545