1.
Ανεστίδης ΑΣ. Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της. DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1988 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];7:328-31. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2581