1.
Βερεμής Θ. Θάλεια Βοΐλα: (1898-1987). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1988 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];7:357-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2584