1.
Σφυροέρας Β. Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989). DeltioKMS [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1988 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];7:361-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2585